När kan man klippa gräset första gången på våren?

Även om det kan vara frestande att ta fram gräsklipparen och klippa gräset när den första värmen kommer på vårkanten så är det bättre att avvakta tills gräset hunnit växa till sig lite. Anledningen är att det är lätt att skada gräset genom att klippa det för tidigt.

Eftersom vårvärmen kommer vid olika tidpunkter varje år är det svårt att säga ett visst datum när det är dags att klippa gräset efter vintern. Därför är det bättre att titta på hur långt gräset hunnit växa innan man klipper ner det. En annan sak att ta hänsyn till är när det blir frostfritt på nätterna.

Klippa gräset på våren

Vi rekommenderar att man väntar tills gräset vuxit ungefär 6-8 centimeter innan man klipper sin gräsmatta efter vintern. En bra tumregel är att klippa ner det med ungefär en tredjedel åt gången för att inte orsaka för mycket stress på gräset vilket kan hämma utvecklingen.

Det är även viktigt att inte klippa det för kort och för att undvika att skada gräset bör man ställa in sin klipphöjd på minst 4 centimeter när man börjar klippa gräset på våren.

Om man tycker det är svårt att veta när det är dags att klippa gräset utifrån hur långt det är kan man vänta med den första klippningen tills man ser att vårblommor börjar växa i gräsmattan. Något som vanligtvis sker mellan slutet på april till mitten på maj.

Vårblommor på gräsmattan

Slipa gräsklipparkniven för bättre klippresultat

För att få ett bra klippresultat under våren bör man förbereda sin gräsklippare i tid genom att göra en service på gräsklipparen där man även slipar gräsklipparens kniv.

En slö gräsklipparkniv kan nämligen skada gräset och göra det mer sårbart mot kyla och grässjukdomar, något kan ha större konsekvenser på våren innan gräset hunnit växa till sig.

Hur ofta ska man klippa gräset på våren?

För att hålla gräsmattan i trim under våren bör man klippa gräset 1 till 2 gånger i veckan, detta eftersom gräset växer som mest då.

Sedan under högsommaren brukar man kunna dra ner på gräsklippningen till en gång i veckan.

Kan man klippa gräset när det är kallt?

Man bör undvika att klippa gräset när det fortfarande är frost på nätterna, detta eftersom kylan kan skada gräset. Därför bör man vänta åtminstone 2 veckor efter det att gräset börjat återhämta sig efter vintern.

Vad händer om man klipper gräset för tidigt?

Risken med att klippa gräset för tidigt är att även om gräset börjar växa av en tillfällig värme så är risken att det kommer ett bakslag med minusgrader och frost vilket kan skada gräset.

Därför bör man ge det tid att växa till sig, framför allt om värmen kommer tidigt på våren i som i början på april.

Sammanfattning

Vår erfarenhet är att man bör vänta lite extra innan man klipper gräset efter vintern, det finns fler nackdelar att klippa gräset för tidigt än att låta det växa till sig lite extra. Vanligtvis kan man klippa ungefär en tredjedel av gräset när gräset vuxit till sig 6-8 centimeter.

Se även till att gräsklipparens kniv är slipad för att få bäst resultat.

Fler artiklar

Vanliga fel på gräsklippare

Läs om vanliga fel på bensingräsklippare och hur du åtgärdar dom.

Så väljer du rätt elgräsklippare

Ta hjälp av tips och råd kring att köpa en ny elgräsklippare.

Så servar du din gräsklippare

Tips och råd kring hur du servar din bensingräsklippare.