Så väljer du rätt olja till din gräsklippare

I stort sett alla moderna gräsklippare är utrustade med en fyrtaktsmotor vilket innebär att gräsklipparen har en separat behållare för olja, något som skiljer sig från tvåtaktsmotorer där man blandar i oljan direkt i bensintanken.
Ett av det värsta misstagen man kan göra när man köpt en ny bensingräsklippare är att starta igång den utan att fylla på olja. Anledningen är att utan oljans smörjande effekt så är risken stor att motor skär, vilket kan ha förödande konsekvenser och resultera i att man behöver byta ut hela motorn.

Därför är det bra att ha som vana att kolla oljenivå innan man ska klippa gräset och göra ett oljebyte en gång om året, förslagsvis innan eller efter sommaren.

Vilken olja är bäst till gräsklippare?

Den bästa oljan till gräsklippare är SAE 30 som är en mineralbaserad motorolja som tål högre värme, vilket passar luftkylda fyrtaktsmotorer som bland annat gräsklippare och snöslungor.

Olika typer av olja till gräsklippare

Det finns flera olika klasser av SAE 30, vilket avgör om oljan är en singelgradeolja eller en multigradeolja, samt vad oljan har för viskositet. Siffran 30 står för oljans viskositet vid normala temperaturer. Medan siffran före W står för oljans viskositet vid lägre temperaturer, där en lägre siffra innebär bättre flödesförmåga.

Skillnaden mellan SAE 30 och SAE 10W 30 till exempel är att SAE 30 är en singelgradeolja, medan SAE 10W 30 är en multigradeolja. Vilket gör att båda oljorna har samma viskositet vid normala temperaturer men att SAE 10W 30 har en bättre flödesförmåga vid lägre temperaturer. Det gör den mer lämplig att använda när det är kallt.

Varför ska man byta olja i sin gräsklippare?

Anledningen att man bör byta oljan i sin gräsklippare är för att undvika att oljan blir utspädd. Eftersom oljans funktion är att smörja motorns rörliga delar kan en utspädd olja resultera i ökat slitage i motorn vilket ökar risken för att vissa delar går söder och behöver repareras. För att undvika detta bör man byta ut oljan regelbundet. Lättast är att göra det i samband med att man servar sin gräsklippare.

Fylla på oljan i gräsklippare

Hur ofta ska man byta olja i en gräsklippare?

På en ny gräsklippare bör man göra ett oljebyte redan efter 5 drifttimmar för att bli av med eventuella metallflisor som lossnar från motorn när den är ny.

Efter det rekommenderas det att göra ett oljebyte var 50:e drifttimme, alternativt på våren inför säsongen eller på hösten innan man ställer undan gräsklipparen inför vintern.

Hur mycket olja ska man ha i en gräsklippare?

Hur mycket olja man ska fylla på beror på storleken på gräsklipparen. Vanligtvis är det 0,6L för vanliga bensingräsklippare och 1,2L till 1,4L för åkgräsklippare och traktorer. Men för att vara säker bör man alltid läsa i gräsklipparens bruksanvisning eller mäta med oljestickan för att komma upp i rätt nivå.

Vad händer om man har för mycket olja i gräsklipparen?

Om man fyller i för mycket olja i sin gräsklippare finns det risk att det kommer in för mycket olja i motorn vilket kan ha en negativ inverkan på tändstiftet och sätta igen luftfiltret. Det i sin tur kan göra gräsklipparen svårstartad och även göra att det ryker om gräsklipparen.

Sammanfattning

Den bästa gräsklipparoljan är SAE 30 (som den här från AL-KO) och ska alltid fyllas på innan man startar igång en ny gräsklippare. Har man en ny gräsklippare bör man byta oljan redan efter 5 drifttimmar, för att sedan byta olja en gång per år, vanligtvis innan eller efter sommaren.

Fler artiklar

Vanliga fel på gräsklippare

Läs om vanliga fel på bensingräsklippare och hur du åtgärdar dom.

Så väljer du rätt elgräsklippare

Ta hjälp av tips och råd kring att köpa en ny elgräsklippare.

Så servar du din gräsklippare

Tips och råd kring hur du servar din bensingräsklippare.